O webu

ASP.NET v kostce

ASP.NET je součást .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. Je nástupcem technologie ASP (Active Server Pages) a přímým konkurentem JSP (Java Server Pages).

Principy ASP.NET
Ačkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace Perlu, Pythonu a další. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, neboť jsou předkompilovány do jednoho či několika málo DLL souborů, na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kde jsou stránky při každém přístupu znovu a znovu parsovány. Koncept ASP.NET WebForms ulehčuje programátorům přechod od programování klasických aplikací pro Windows do prostředí webu: stránky jsou poskládány z objektů, ovládacích prvků (Controls), které jsou protějškem ovládacích prvků ve Windows. Při tvorbě webových stránek je tedy možné používat ovládací prvky jako tlačítko (Button), nápis (Label) a další. Těmto prvkům lze přiřazovat určité vlastnosti, zachytávat na nich události, atd. Tak, jako se ovládací prvky pro Windows samy kreslí do formulářů na obrazovku, webové ovládací prvky produkují HTML kód, který tvoří část výsledné stránky poslané do klientova prohlížeče.

Více informací na www.wikipedia.cz, odkud jsem čerpal.

Technologie ASP.NET v porovnání s ASP

Technologie Microsoft ASP.NET není jen další generací prostředí ASP (Active Server Pages). Poskytuje zcela nový model programování pro vytváření síťových aplikací používajících výhod sítě Internet.

Kompilované provádění: Technologie ASP.NET je mnohem rychlejší než klasické prostředí ASP a zároveň zachovává model okamžité aktualizace prostředí ASP. Není požadován žádný explicitní kompilační krok. Technologie ASP.NET automaticky rozpozná jakoukoli změnu, v případě potřeby dynamicky zkompiluje soubory a uloží zkompilované výsledky k opakovanému použití pro další požadavky. Dynamická kompilace zajišťuje, že aplikace je vždy aktuální, a kompilované provádění ji urychluje. Většina aplikací přenesených z klasického prostředí ASP do prostředí ASP.NET obslouží třikrát až pětkrát více stránek.

Bohaté možnosti ukládání výstupu do mezipaměti: Možnost ukládání výstupu do mezipaměti ASP.NET může dramaticky zvýšit výkon a rozšiřitelnost aplikace. Jestliže na stránce povolíte ukládání výstupu do mezipaměti, prostředí ASP.NET spustí stránku jednou a před odesláním výsledku uživateli ji uloží do paměti. Jestliže bude stejnou stránku požadovat jiný uživatel, odešle prostředí ASP.NET výsledek uložený v mezipaměti, aniž by bylo nutné stránku znovu vytvořit. Ukládání výstupu do mezipaměti lze konfigurovat a lze je použít k ukládání jednotlivých částí stránek nebo celých stránek do mezipaměti.

Stav relace webové serverové farmy: Stav relace ASP.NET umožňuje sdílení dat ve všech počítačích webové serverové farmy. Uživatel může pro více požadavků použít k přístupu různé servery webové serverové farmy a mít nadále plný přístup k datům relace.

Více informací na www.mediacentrik.cz, odkud jsem čerpal.
Zde se můžete přihlásit
Nick:
Heslo:

Počítadlo:
Tuto stránku již vidělo lidí
Nápady a připomínky:
Napište i vy své nápady a připomínky k tomuto webu.